کرج،خیابان بهشتی،ابتدای کسری،پلاک۹ (مشاهده کروکی)

پزشکان

دکتر شب بو جسری (متخصص پوست، بورد تخصصی دانشگاه تهران)
دکتر نشاط شیخ المشایخی