کرج،خیابان بهشتی،ابتدای کسری،پلاک۹ (مشاهده کروکی)

گالری فیلم