کرج،خیابان بهشتی،ابتدای کسری،پلاک۹ (مشاهده کروکی)
لیپولیز چیست؟ تری گلیسیریدها چیست؟ لیپولیز فیزیکی چیست؟ لیپولیز مسیر متابولیکی است که از طریق آن تری گلیسیریدهای چربی به گلیسرول و سه اسید چرب هیدرولیز تبدیل می شوند. از آن برای بسیج انرژی ذخیره شده در طول روزه داری یا ورزش استفاده می شود و معمولا در چربی های چربی ایجاد می شود. مهمترین هورمون تنظیم کننده در لیپولیز انسولین است. لیپولیز تنها زمانی رخ می دهد که میزان انسولین به سطح پایین برسد همانطور که در طول روزه داری اتفاق می افتد. هورمون های دیگری که بر لیپولیز تأثیر می گذارند عبارتند از گلوکاگون، اپی نفرین، نوراپی نفرین، هورمون رشد، پپتید ناتریورتیک دهلیزی، پپتید ناتریورتیک مغز و کورتیزول. […]